นะโม ทองกำเหนิด

ทองเปาด์ ทองกำเหนิด ชื่อเล่น นะโม เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2530 เป็นนักแสดงชาวไทย ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาจาก วชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 78 ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เริ่มเข้าสู่วงการในปี 2548 โดยเริ่มถ่ายแบบลงหนังสือวัยรุ่นและนิตยสารต่าง ๆ แสดงโฆษณา Tros และ Orange ก่อนเซ็นต์สัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดไฟว์สตาร์โปรดักชั่นในกลางปีเดียวกัน โดยกอบสุข จารุจินดา ได้นำชื่อเล่น นะโม มาใช้ในงานแสดงแทนชื่อจริงทองเปาด์ ทองกำเหนิด (ชื่อเล่น นะโม) เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2530 เป็นนักแสดงชาวไทย เริ่มเข้าสู่วงการในปี 2548 โดยเริ่มถ่ายแบบลงหนังสือวัยรุ่นและนิตยสารต่าง ๆ แสดงโฆษณา Tros และ Orange ก่อนเซ็นต์สัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดไฟว์สตาร์โปรดักชั่นในกลางปีเดียวกัน โดยกอบสุข จารุจินดา ได้นำชื่อเล่น นะโม มาใช้ในงานแสดงแทนชื่อจริง