นวลปราง ดวงพัตรา

นวลปราง ดวงพัตรา

โปรดักชั่น

2514

มนต์รักชาวไร่

- อำนวยการสร้าง