นวม อิ่มประดิษฐ์

นักแสดง

โปรดักชั่น

2526

ดรุณี 9 ล้าน

- อำนวยการสร้าง