มล นฤมล โรจนารุณ

นฤมล โรจนารุณ ชื่อเล่น : มล ชื่ออังกฤษ : Mon Narumon Rojanarun เป็นนักแสดงและทนายความชาวไทย
• บ้านเกิด : กรุงเทพมหานคร
• การศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม, โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ติดตาม มล นฤมล โรจนารุณ ได้ที่
Facebook ทนายมล นฤมล โรจนารุณ