นฤมล เกิดผล

นฤมล เกิดผล

โปรดักชั่น

2520

ไอ้สากเหล็ก

- อำนวยการสร้าง