นฤชา เพ่งผล

นฤชา เพ่งผล

นักแสดง

กํากับการแสดง

2527

ผีเอ๊าะ เอ๊าะ

- ผู้กำกับ