นรอินทร์

นรอินทร์

นักเขียน

2534

นาคราช

- บทโทรทัศน์
2538

นางอาย

- บทโทรทัศน์
2546

เล่ห์ลับสลับร่าง

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์
2547

แตงสากับอาฉี

- เรื่อง/บทโทรทัศน์
2560

เล่ห์ลับสลับร่าง

- บทประพันธ์