นภสร รัตนวุฒิขจร

นภสร รัตนวุฒิขจร

นักแสดง

2015

เจ้าสาวของอานนท์

- ปทุม (นักแสดงสมทบ)