นพวรรณ ยันต์ดิลก

โปรดักชั่น

2527

ยันต์สู้ผี

- อำนวยการสร้าง
2529

ระบำผี

- อำนวยการสร้าง
2529

สะแกกรัง

- อำนวยการสร้าง
2532

รักข้างแรม

- อำนวยการสร้าง