นพลักษณ์ กุลธวัชชัย

นพลักษณ์ กุลธวัชชัย

นักแสดง

2551

หวานขม

- แฟนของลอย (คำถาม)