นพรัตน์ ศศิวิมลรักษ์

นพรัตน์ ศศิวิมลรักษ์

โปรดักชั่น

2508

มงกุฎเพชร

- อำนวยการสร้าง
2509

ดาวพระศุกร์

- อำนวยการสร้าง
2509

พิมพิลาไล

- อำนวยการสร้าง
2510

ปิ่นรัก

- อำนวยการสร้าง
2511

น้ำอ้อย

- อำนวยการสร้าง
2511

รักเอย

- อำนวยการสร้าง
2511

สาปสวาท

- อำนวยการสร้าง
2512

นางสาวอบเชย

- อำนวยการสร้าง
2512

ลอยกระทง

- อำนวยการสร้าง
2512

วิมานไฟ

- อำนวยการสร้าง
2514

คนใจเพชร

- ดำเนินงานสร้าง
2524

สร้อยฟ้าขายตัว

- ดำเนินงานสร้าง