นพรัตน์ ทิพยโอสถ

นพรัตน์ ทิพยโอสถ

กํากับการแสดง

2518

แค้น

- ผู้กำกับ
2521

ลบลายเสือ

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2512

รอยปืน

- ถ่ายภาพ
2518

แค้น

- ถ่ายภาพ
2520

ไอ้สากเหล็ก

- ถ่ายภาพ
2521

คมนักเลง

- ถ่ายภาพ

โปรดักชั่น

2512

รอยปืน

- อำนวยการสร้าง
2518

แค้น

- อำนวยการสร้าง