นพดล ดวงพร

นพดล ดวงพร มีชื่อจริงว่า ณรงค์ พงษ์ภาพ วันที่เกิด 15 ธันวาคม 2484 วันที่เสียชีวิต 4 กรกฎาคม 2562 บิดาเป็นหมอลำกลอน มารดาเป็นนักร้อง เพลงโคราช ณรงค์ พงษ์ภาพ เคยเป็นเด็กในวงดนตรีคณะพิพัฒน์ บริบูรณ์ นานหลายปี ต่อมาได้เป็นลูกศิษย์และร่วมวงดนตรีจุฬารัตน์ของครูมงคล อมาตยกุล ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อ นพดล ดวงพร ให้ ต่อมาได้แยกไปก่อตั้งวงดนตรีเพชรพิณทองที่โด่งดังในภาคอีสานในปี 2514 ช่วงหลังเป็นนักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นพดลเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.19 น.