นพคุณ ธารอุทิศ

นพคุณ ธารอุทิศ

โปรดักชั่น

2511

สกุลกา

- อำนวยการสร้าง
2512

ตุ๊กแกผี

- อำนวยการสร้าง