นน ชานน สันตินธรกุล

นน ชานน สันตินธรกุล (ชื่ออังกฤษ : Non Chanon Santinatornkul) เป็นนักแสดงชายชาวไทย
  • เกิดวันที่ : 6 มิถุนายน 2539
  • การศึกษา : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดตาม นน ชานน สันตินธรกุล ได้ที่

IG : nonkul
Facebook นน ชานน สันตินธรกุล : Chanon Santinatornkul
Youtube นน ชานน สันตินธรกุล : @NONKU