นนท์ ภูดิศ สุริยวงศ์

ภูดิศ สุริยวงศ์ ชื่อเล่น นนท์ ชื่ออื่น กฤศภูดิศ สุริยวงศ์ เกิดเมื่อ 9 กรกฎาคม 2528 ด้านการศึกษา ศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต คณะภาควิชาการตลาด