นนท์ธวัช คำเหลือง

คอม นนท์ธวัช คำเหลือง ชื่ออังกฤษ : Com Nontawat Kumleung
  • เกิด : 27 เมษายน 2539
  • ส่วนสูง 173 ซม.
  • การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สถิติ)