นที สีทันดร

นที สีทันดร

นักเขียน

2522

ชีวิตนี้เพื่อเธอ

- บทประพันธ์
2522

สองเรา

- บทประพันธ์
2523

ถึงอย่างไรก็รัก

- บทประพันธ์
2528

บัวตูมบัวบาน

- บทประพันธ์
2528

ปลัดเพชรบ่อพลอย

- บทประพันธ์
2528

ไอ้หนูภูธร

- บทประพันธ์
2546

คืนบาป พรหมพิราม

- บทประพันธ์