นงเยาว์ วิรัตน์

นงเยาว์ วิรัตน์

โปรดักชั่น

2512

วังกาเหว่า

- อำนวยการสร้าง