นงลักษณ์ เธียรลิขิต

นงลักษณ์ เธียรลิขิต

กํากับการแสดง

2522

ปริญญาครึ่งใบ

- ผู้ช่วยผู้กำกับ