นคร วิเชียรโชติ

นคร วิเชียรโชติ

โปรดักชั่น

2515

กว๊านพะเยา

- ดำเนินงานสร้าง