นคร มงคลายน

นคร มงคลายน อดีตนักแสดงชาวไทย

*รูปจาก: Thai Movie Posters