นก พริมาภา กรโรจนชวิน

พริมาภา กรโรจนชวิน ชื่อเล่น นก