นกยูง

นกยูง เป็นนามปากกาของนักเขียนบทชาวไทย

นักเขียน

2527

คุณหญิงนอกทำเนียบ

- บทโทรทัศน์
2527

ความรักสีดำ

- บทโทรทัศน์
2528

เบญจรงค์ห้าสี

- บทโทรทัศน์