ธีระ แอคะรัจน์

ธีระ แอคะรัจน์

ช่างภาพ

2524

สิงห์หนุ่ม

- ถ่ายภาพ
2525

อินทรีบ้านดอน

- ถ่ายภาพ
2526

รจนายอดรัก

- ถ่ายภาพ
2527

ไอ้ชาติเหล็ก

- ถ่ายภาพ
2528

นักล่าสลาตัน

- ถ่ายภาพ
2529

ตามฆ่า

- ถ่ายภาพ
2530

1+1ฉึ่งแหลก

- ถ่ายภาพ
2530

ลายพาดกลอน

- ถ่ายภาพ
2530

ด่วนยะลา

- ถ่ายภาพ
2531

4 นัดตัดชีพ

- ถ่ายภาพ
2531

คนใจสู้

- ถ่ายภาพ
2535

แรงรักพยาบาท

- ถ่ายภาพ