ธีระเดช ทิศานุรักษ์

ธีระเดช ทิศานุรักษ์

นักแสดง

2564

บอสฉันขยันเชือด

- พนักงานบริษัทนกกระทาคู่ (นักแสดงสมทบ)

นักแสดง

2566

ชายแพศยา

- อดีตลูกน้องของริชาร์ด (รับเชิญ)