ธีระสิทธิ์ ก้างออนตา (เบียร์ ก่อนบ่าย)

ธีระสิทธิ์ ก้างออนตา หรือ เบียร์ ก่อนบ่าย

นักแสดง

2556

แหนมยโสธร

- สมศรี
2553

ผู้ชาย ลัลล้า

- ลูกน้องแทน (รับเชิญ)