ธีระพงษ์ สรวยงาม

ธีระพงษ์ สรวยงาม

ช่างภาพ

2527

รักคือฝันไป

- ถ่ายภาพ