ธีรวัฒน์ ทองจิตติ (ซูโม่เป๊ปซี่)

ธีรวัฒน์ ทองจิตติ รู้จักกันในชื่อ ซูโม่เป๊ปซี่

นักแสดง

2006

ก้านกล้วย

- เสียงพากย์: ทหารพม่า
2003

ฅนปีมะ

- ผู้หมวด

นักแสดง

2003

เมืองมายา เดอะ ซีรีส์

- (ตอนที่ 5 มายาลวง)