ธีรยุทธ ปัญญาวนิชกุล

ธีรยุทธ ปัญญาวนิชกุล

โปรดักชั่น

2527

สาวนาสั่งแฟน

- อำนวยการสร้าง