ธีรภัทร ฟุ้งเดช

ธีรภัทร ฟุ้งเดช

กํากับการแสดง

2534

วิมานมะพร้าว

- ผู้กำกับ

กํากับการแสดง

2536

ไฟในดวงตา

- ผู้กำกับ