ธัญ ธัญชนิต ลิ้มศิลธรรม

ธัญชนิต ลิ้มศิลธรรม ชื่อเล่น: ธัญ ชื่ออังกฤษ : Tan Tanchanit Limsilatham
  • วันเกิด : 27 กรกฎาคม 2543
  • ส่วนสูง : 185 ซม.
  • การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์