ธัญญารักษ์ สมบูรณ์

ธัญญารักษ์ สมบูรณ์

นักแสดง

2511

รักเอย

- พิทักษ์

นักแสดง

2562

ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง

- สาวท่าโฉลงที่มาจีบหมอทองเอก
2561

คุณแม่สวมรอย

- แป้งเรขา (รับเชิญ)
2561

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว

- นางกำนัลอังวะ (รับเชิญ)
2561

The Mirror กระจกสะท้อนกรรม

- ลูกสาวลุงที่นอนป่วยที่บ้าน (Ep. 3)
2562

จันทร์กระจ่างที่กลางทุ่ง

- แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง (รับเชิญ)