ธัชพงศ์ ศุภศรี

ธัชพงศ์ ศุภศรี

กํากับการแสดง

นักเขียน

โปรดักชั่น

2561

ฮักแพง

- ควบคุมการสร้าง
2563

เลิฟยู โคกอีเกิ้ง

- ดำเนินงานสร้าง

กํากับการแสดง

2567

คู่พระคู่นาง

- ผู้กำกับ