ธวัชชัย โรจนะโชติกุล

ธวัชชัย โรจนะโชติกุล

โปรดักชั่น

2531

เราสอง

- ดำเนินงานสร้าง
2533

ก้อนหินในดินทราย

- อำนวยการสร้าง
2533

3 กบาล

- อำนวยการสร้าง
2535

ตามล่าแต่หาไม่เจอ

- อำนวยการสร้าง