ธวัชชัย ลัดลอย

ธวัชชัย ลัดลอย อดีตผู้อำนวยการสร้างหนังชาวไทย

โปรดักชั่น

2533

เกิดมาลุย 3 อัดเต็มพิกัด

- อำนวยการสร้าง
2533

ตี๋ใหญ่ 2

- อำนวยการสร้าง
2533

เพชฌฆาตดำ

- อำนวยการสร้าง
2533

ไอ้เพชร บ.ข.ส.

- อำนวยการสร้าง
2534

สงครามผี

- อำนวยการสร้าง
2534

ท้าลุย

- อำนวยการสร้าง
2536

ฑูตมรณะ

- อำนวยการสร้าง
2537

นักเลงกลองยาว

- อำนวยการสร้าง
2538

นักสู้เมืองอีสาน

- อำนวยการสร้าง