เบิร์ด ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย

เบิร์ด ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย (ชื่อเล่น : เบิร์ด) เป็นนักแสดงชาวไทย