ธรรมรส ใจชื่น

ธรรมรส ใจชื่น มีชื่อเดิมว่า กนกกร ใจชื่น เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2529 ได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวิลด์ 2007 ที่จีน เป็นบุตรีของนายจันทร์ และนางศรีอนงค์ ใจชื่น ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เคยผ่านการประกวดต่าง ๆ มาหลายเวที อาทิเช่น ไทยซูเปอร์โมเดล นางสาวถิ่นไทยงาม และ มิสโอเรียนทอล