ธนาชัย ชิโนทัย

ธนาชัย ชิโนทัย

นักแสดง

นักเขียน

2511

สมิงดง

- บทประพันธ์
2516

เหลือแต่รัก

- บทประพันธ์
2518

คำมั่นสัญญา

- บทประพันธ์
2518

ชาตินักเลง

- บทประพันธ์
2518

ไฟรักสุมทรวง

- บทภาพยนตร์
2521

กามเทพหัวเราะ

- บทภาพยนตร์
2521

พ่อครัวหัวป่าก์

- บทภาพยนตร์
2521

ยิ้มสวัสดี

- บทภาพยนตร์
2522

สองเรา

- บทภาพยนตร์
2523

จุฬาตรีคูณ

- บทภาพยนตร์
2524

กามนิต วาสิฏฐี

- บทภาพยนตร์
2524

ลูกสาวกำนัน

- บทภาพยนตร์
2525

นักสืบฮาร์ด

- บทภาพยนตร์
2525

นักเลงคอมพิวเตอร์

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2525

แม่แตงร่มใบ

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2525

สัตว์สาวผู้น่ารัก

- บทภาพยนตร์
2526

นางสิงห์แก้มแดง

- บทภาพยนตร์
2526

เพลงรักก้องโลก

- บทภาพยนตร์
2526

ลูกสาวกำนัน ภาค 2

- บทภาพยนตร์
2527

น.ส.ลูกหว้า

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2527

เขี้ยวฉลาม

- บทภาพยนตร์
2527

เขี้ยวฉลาม

- เรื่อง
2527

มือปราบ 2 แผ่นดิน

- บทภาพยนตร์

กํากับการแสดง

2527

น.ส.ลูกหว้า

- ผู้ช่วยผู้กำกับ