ธนากร ทัพพะรังษี

ธนากร ทัพพะรังษี

นักแสดง

2566

ชายแพศยา

- ลูกน้องของนายหน้าค้าขายของเก่า (รับเชิญ)