ธนัช ปาละกูล

ธนัช ปาละกูล

นักแสดง

2555

รัก 7 ปี ดี 7 หน

- เด็กในร้านเกม (ตอน 14) (รับเชิญ)

นักแสดง

2558

ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น 3 The Final Season

- แชมป์ (นักเรียนโรงเรียนฟ้าบวร)