ธงชัย ศรีเสรี

ธงชัย ศรีเสรี

กํากับการแสดง

2529

อาจารย์คนใหม่

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2505

วิมานรักสีชมภู

- อำนวยการสร้าง
2508

จอมใจ

- อำนวยการสร้าง
2508

บัวน้อย

- อำนวยการสร้าง
2510

สิงห์หนุ่ม

- อำนวยการสร้าง
2512

แหวนประดับก้อย

- อำนวยการสร้าง
2529

อาจารย์คนใหม่

- อำนวยการสร้าง