ธงชัย พิริยะจิตตะ

ธงชัย พิริยะจิตตะ

โปรดักชั่น

2513

เสน่ห์ลูกทุ่ง

- อำนวยการสร้าง