ธงชัย พงษ์อำพันธ์

โปรดักชั่น

2522

ทำไมถึงต้องเป็นเรา

- อำนวยการสร้าง