ที สุรสิทธิ์ เอี่ยมโอภาสวงศ์

สุรสิทธิ์ เอี่ยมโอภาสวงศ์ ชื่อเล่น ที

นักแสดง

2009

ฟ้าใส ใจชื่นบาน

- สหายเที่ยง

นักแสดง

2010

รุ้งร้าว

- ก้องกฤติ