ที วิศรุต สุวินิจจิต

วิศรุต สุวินิจจิต ชื่อเล่น ที ชื่ออังกฤษ : Tee Vitsarut Suwinijjit เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิด : 19 พฤษภาคม 2542 (อายุ 25 ปี)
• การศึกษา : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดตาม ที วิศรุต สุวินิจจิต ได้ที่
IG : teevsr