ทิฟฟี่ ปรมา ทิพย์อักษร

ปรมา ทิพย์อักษร ชื่อเล่น ทิฟฟี่
  • สูง 173 ซม.
  • ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นักแสดง

2557 - 2559

เป็นต่อ New Season

- นัน (Ep. 72) (รับเชิญ)