ทิพย์วรรณย์ ธรรมเที่ยงสัตย์

นักแสดง

2499

เคหาสน์สีแดง

- ด.ญ. มาลี