ทัศนีย์ สีดาสมุทร

ทัศนีย์ สีดาสมุทร

นักแสดง

2565

เจ้าหญิงพิกุลทอง

- นางยักษ์สกุณา
2564

ตุ๊กตา

- อนงค์
2562

ขวานฟ้าหน้าดำ

- นางสำลี
2561

สังข์ทอง

- คุณท้าวอำไพ
2559

สี่ยอดกุมาร (ดิน นํ้า ลม ไฟ)

- คุณท้าวส้มลิ้ม
2554

เจ้าหญิงพิกุลทอง

- นางพยอมยง/ พระนม
2547

ฟ้าใหม่

- เมียพระยาจักรี
2545

พิกุลทอง

- นางพยอมยง/ พระนม
2543

แค่เอื้อม

- แม่ของบัวจันทร์
2536

วันนี้ที่รอคอย

- พระเทวีศุลีมาน
2529

พระอภัยมณี

- แก้วเกษรา
2526

สี่ยอดกุมาร

- นางในดอกบัว
2525

นกกระจาบ

- สุวรรณเกสร
2535

ยอพระกลิ่น

- เกศินี