ทองแถม เขียวแสงใส

ทองแถม เขียวแสงใส เป็นอดีตนักแสดงชาวไทย

นักแสดง